preskoči na sadržaj
vijesti

Plan upisa djece u prvi razred šk. god. 2020./21. Vijest ima dokument u privitku

 Na povezinici i u  privitku nalazi se  Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2020./21. na području Karlovačke županije.

  :: opširnije :: 


objavio: Božica Tominac  datum: 16. 1. 2020. 08:44

Objava natječaja za zapošljavanje učitelja/ica Vijest ima dokument u privitku

U privitku je natječaj za zapošljavanje učitelja/ice Glazbene kulture i Bosanskog jezika i kulture model C.Otvoren je od 7.1.do 14.1.2020.godine.

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 5. 1. 2020. 12:48

Natječaj za zapošljavanje Vijest ima dokument u privitku

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Cetingrad

I.F. Cetinskog 11

47 222 Cetingrad

KLASA:

URBROJ:

Cetingrad, 22. 11. 2019.

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Karlovac
Ispostava Slunj
Tel./fax: 047 777 227 

 

Na temelju članka 107. Stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Osnovnoj školi Cetingrad, Cetingrad, ravnateljica Osnovne škole Cetingrad, raspisuje:

                                                           N A T J E Č A J

                                                    za popunu radnih mjesta

 

  1. učitelja fizike – nepuno  i neodređeno radno vrijeme od 8 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno, ili  4  sata tjedno neposrednog odgojno obrazovnog rada, jedan izvršitelj,
  2. učitelja kemije – nepuno  i neodređeno radno vrijeme od 8 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno, ili  4  sata tjedno neposrednog odgojno obrazovnog rada, jedan izvršitelj,
  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 22. 11. 2019. 11:46

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za zapošljavanje od 15.10.2019.

Osnovna škola Cetingrad

Cetingrad, 5.11.2019.

 

Predmet: Obavijest o izboru

Obavještavamo vas  da je  po natječaju  od 15.10. 2019. godine  za radno mjesto učitelja/  ice Hrvatskog jezika na određeno puno vrijeme izabrana Adrijana Stjepić iz Cetingrada,  za radno mjesto učitelja/  ice Njemačkog jezika Tihana Kapusović na određeno nepuno vrijeme, za  radno mjesto učitelja/  ice Informatike   na određeno nepuno  vrijeme   izabrana  Mande Kolić. 

                                                                              Ravnateljica

                                                                             Zorka Cindrić

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 5. 11. 2019. 11:32

Natječaj za zapošljavanje učitelja HJ,NJj i INF Vijest ima dokument u privitku

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Cetingrad

I.F. Cetinskog 11

47 222 Cetingrad

KLASA:

URBROJ:

Cetingrad, 15. 10. 2019.

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Karlovac
Ispostava Slunj
Tel./fax: 047 777 227 

 

Na temelju članka 107. Stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Osnovnoj školi Cetingrad, Cetingrad, ravnateljica Osnovne škole Cetingrad, raspisuje:

                                                           N A T J E Č A J

                                                    za popunu radnih mjesta

 

  1. učitelja  Hrvatskog jezika – puno  i određeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, jedan izvršitelj,
  2. učitelja Informatike – nepuno  i određeno radno vrijeme od 16 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno, ili  8  sata tjedno neposrednog odgojno obrazovnog rada, zamjena za rodiljni dopust, jedan izvršitelj,
  3. učitelja Njemačkog jezika – nepuno  i određeno radno vrijeme od 20 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno, ili  10 sati tjedno neposrednog odgojno obrazovnog rada, zamjena za rodiljni dopust,  jedan izvršitelj,

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 16. 10. 2019. 14:10

Objava natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole Vijest ima dokument u privitku

REPUBLIKA HRVATSKA                                                            

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA CETINGRAD

KLASA:110-01/19-01/69

URBROJ:2133-39-19-1

Cetingrad,03.10. 2019.

 

Temeljem članka 127. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 38. Statuta Osnovne škole Cetingrad  , Školski odbor Osnovne škole Cetingrad, raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice škole

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 4. 10. 2019. 09:37

Objava natječaja za zapošljavanje uč.Fizike i Kemije Vijest ima dokument u privitku

Natječaj je otvoren od 20.9. do 27.9.2019. godine.

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 20. 9. 2019. 18:43

Natječaj za zapošljavanje voditelja/ice programa predškole Vijest ima dokument u privitku

U privitku je natječaj za voditelja programa predškole -od 11.9.-18.9., nepuno određeno radno vrijeme.

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 11. 9. 2019. 12:17

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za zapošljavanje 20.8. i 23.8.

Osnovna škola Cetingrad

Cetingrad, 6.9.2019.

 

Predmet: Obavijest o izboru

Obavještavamo vas  da je  po natječaju  od 20.8. 2019. godine i 23.8.  za radno mjesto učitelja/  ice razredne nastave na određeno puno vrijeme   izabrana  Vladimira Fumić iz Karlovca,  za radno mjesto učitelja/  ice Matematike na određeno puno vrijeme   izabrana  Monika Mihalić iz Duge Rese, za  radno mjesto učitelja/  ice Povijesti  na određeno nepuno  vrijeme   izabrana  Gordana Eremić iz Vojnića , za radno mjesto učitelja/  ice Glazbene kulture na određeno nepuno  vrijeme   izabran Nikola Medved iz Karlovca, za  radno mjesto učitelja/  ice Bosanskog jezika i kulture po modelu C na određeno nepuno  vrijeme  izabrana  Nerma Huskić iz Maljevca, za pomoćnika/icu u nastavi  na nepuno određeno vrijeme izabrana  Mirjana Medved.

 

              Ravnateljica

                 Zorka Cindrić

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 6. 9. 2019. 13:06

Natječaj za pomoćnika/icu u nastavi Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 3. 9. 2019. 09:51

Obavijest kandidatima za radna mjesta učitelja prijavljenim na natječaj 20.8.2019.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zasnivanje radnog odnosa učitelja matematike, fizike,povijesti,razredne nastave i njemačkog jezika  na temelju natječaja objavljenog 20.8.obavještava samo one  kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja da će se usmeni razgovor održati u OŠ Cetingrad 2.9. 2019. godine u periodu od 11:00 do 13:00 sati.

                                 Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zasnivanje radnog odnosa u OŠ Cetingrad 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 30. 8. 2019. 23:45

Natječaj za zapošljavanje pomoć.u nastavi Vijest ima dokument u privitku

 

            Na temelju  članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), sukladno uvjetima projekta UP.03.2.1.03.0022 „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18), Pravilnika o postupku i načinu zapošljavanja u Osnovnoj školi Cetingrad te članka 94. Statuta Osnovne škole Cetingrad, ravnateljica Osnovne škole Cetingrad raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

            POMOĆNIK/ICA U NASTAVI – jedan izvršitelj/ica za nastavnu godinu 2019./2020., na nepuno određeno radno vrijeme (20 sati tjedno)

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 22. 8. 2019. 20:28

Natječaj za zapošljavanje uč.RN,F,NJJ,POV,M,GK,Bosanski, INF. Vijest ima dokument u privitku

 

Na temelju članka 107. Stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Osnovnoj školi Cetingrad, Cetingrad, ravnateljica Osnovne škole Cetingrad, raspisuje:

                                                           N A T J E Č A J

                                                    za popunu radnih mjesta

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 19. 8. 2019. 13:33

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 11.4. 2019.godine Vijest ima dokument u privitku

Obaviještavaju se svi kandidati koji su se prijavili na natječaj objavljen 11.4. 2019. godine  za radno mjesto učiteljice razredne nastave na određeno vrijeme da je u privitku Odluka povjerenstva o vremenu održavanja provjere.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 29. 4. 2019. 18:58

Natječaj za zapošljavanje Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Cetingrad

Cetingrad, 11. 4. 2019.

   Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Karlovac
Ispostava Slunj
Tel./fax: 047 777 227 

PREDMET: Objava natječaja

                     - traži se 11.4. 2019.

 

Na temelju članka 107.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68/18)  Osnovna škola Cetingrad raspisuje

                                                    NATJEČAJ

1.za zapošljavanje  učitelja/ice razredne nastave, 1 izvršitelj/ica, puno  određeno radno   vrijeme, zamjena za bolovanje

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 11. 4. 2019. 11:05

Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u OŠ Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 10. 4. 2019. 12:35
» Arhiva naših vijesti    
 


Tražilica



E - dnevnik

Kalendar
« Siječanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Brojač posjeta
Ispis statistike od 25. 11. 2011.

Ukupno: 258331

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča

Forum

Korisni linkovi
Dnevni tisak


Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka




preskoči na navigaciju