preskoči na sadržaj
vijesti

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za zapošljavanje 8.11.2021. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 22. 11. 2021. 11:48

Natječaj za zapošljavanje Vijest ima dokument u privitku

U privitku su 3 natječaja-odgojitelj, uč.FIZ i uč.GK.

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 8. 11. 2021. 12:40

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječaja za uč.kemije,glazbene kulture, fizike,informatike i pomoćnika u nastavi

Za radno mjesto učitelja/ice  kemije na neodređeno nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno, 1 izvršitelj, nakon natječaja koji je objavljen dana 16.8. 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Cetingrad, na temelju izvješća povjerenstva o provedenom postupku i  Odlukom ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 1.9..2021. godine izabrana je  M.J.

Za radno mjesto učitelja/ice  glazbene kulture na određeno nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno, 1 izvršitelj, izabran je N.M.

Za radno mjesto učitelja /ice informatike  na određeno nepuno radno vrijeme od 28 sati tjedno, 1 izvršitelj, izabrana je S.K.

Za radno mjesto pomoćnika u nastavi  na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, 1 izvršitelj, izabrana je M.M.

Za radno mjesto učitelj/ica Fizike nije bilo prijava.

 

                                                                                                                                                               Ravnateljica

                                          Zorka Cindrić

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 2. 9. 2021. 10:18

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za zapošljavanje objavljen 16.8.2021.za učitelje F,K,INF i GK

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 16.8.2021. godine za zapošljavanje učitelja F,K,INF i GK te pomoćnika u nastavi

Na temelju članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  u OŠ Cetingrad Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj objavljen 16.8.2021. godine za učitelja/icu Glazbene kulture, Kemije,  Fizike i Informatike u OŠ Cetingrad  na svojoj 1. sjednici održanoj 25.8. 2021. godine u 8:00 sati  donijelo je

                         ODLUKU

o vremenu, mjestu, obliku i trajanju provjere prijavljenih kandidata.

 

Provjera kandidata će se održati  u OŠ Cetingrad 31.8.2021. godine u periodu od 9:00 do 10:00 sati u radnoj sobi pedagoginje i ravnateljice, usmeno putem intervjua. Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi stručna znanja, vještine, interese i motivaciju za rad u školi.

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 25. 8. 2021. 08:46

Natječaji za zapošljavanje Vijest ima dokument u privitku

U privitku je natječaj za zapošljavanje 1 pomoćnika u nastavi, učitelja fizike, kemije, informatike i  glazbene kulture.

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 16. 8. 2021. 12:20

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječaja za uč.kemije,glazbene kulture, fizike i informatike Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 22. 3. 2021. 09:13

Obustava natječajnog postupka za odgojitelja Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 22. 3. 2021. 09:09

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaje 23.2.21. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 10. 3. 2021. 12:29

Natječaj za zapošljavanje uč.GK, F, K i INF Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 107. Stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 64/20.) i članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Osnovnoj školi Cetingrad, Cetingrad, ravnateljica Osnovne škole Cetingrad      raspisuje          N A T J E Č A J

                                       za popunu radnih mjesta

1.učitelja informatike - nepuno i neodređeno radno vrijeme od 28 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno, ili 14 sati   tjedno neposrednog odgojno obrazovnog rada, jedan izvršitelj,

2.učitelja glazbene kulture – nepuno  i neodređeno radno vrijeme od 16 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno, ili  7  sati tjedno neposrednog odgojno obrazovnog rada, jedan izvršitelj.

3.učitelja fizike– nepuno  i neodređeno radno vrijeme od 8 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno, ili  4  sata tjedno neposrednog odgojno obrazovnog rada, jedan izvršitelj.

4.učitelja kemije– nepuno  i neodređeno radno vrijeme od 8 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno, ili  4  sata tjedno neposrednog odgojno obrazovnog rada, jedan izvršitelj.

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 23. 2. 2021. 13:11

Natječaj za odgojitelja Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Osnovna škola Cetingrad objavljuje:

 

N A T J E Č A J

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

1. ODGOJITELJ/ICA

-1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Bez uvjeta probnog rada.

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 23. 2. 2021. 13:06

Odluka o raspisivanju redovitih izbora za člana Školskog odbora Osnovne škole Cetingrad i poziv na skup radnika Vijest ima dokument u privitku

17.2.2021.

Poštovani/e,

u prilogu se nalazi odluka o raspisivanju redovitih izbora za člana Školskog odbora te poziv na Skup radnika OŠ Cetingrad koji će se održati 26. veljače 2021. godine u 8 sati.

3.3.2021.
u privitku je Odluka o provođenju izbora za predstavnika radnika u Školski odbor OŠ Cetingrad od 3.3.2021. godine.
 
15.3.2021. GODINE
U privitku je Zapisnik o prethpdnim rezultatima izbora  za predstavnika radnika u Školski odbor OŠ Cetingrrad.
  :: opširnije :: 


objavio: Božica Tominac  datum: 17. 2. 2021. 14:05

Obavijest kandidatima nakon natječaja za zapošljavanje objavljenog 13.10.2020. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 5. 11. 2020. 14:02

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 13.10.2020.

Na temelju članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  u OŠ Cetingrad Povjerenstvo  za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj objavljen13.10.2020. godine za učitelja/icu Hrvatskog jezika, Fizike i Informatike u OŠ Cetingrad  na svojoj 1. sjednici održanoj 26.10. 2020. godine u 9:00 sati  donijelo je

ODLUKU

o vremenu, mjestu, obliku i trajanju provjere prijavljenih kandidata.

 

Provjera kandidata će se održati  u OŠ Cetingrad 28.10.2020. godine u periodu od 9:00 do 10:00 sati u radnoj sobi pedagoginje i ravnateljice, usmeno putem intervjua. Povjerenstvo će u razgovoru s kandidatima utvrditi stručna znanja, vještine, interese i motivaciju za rad u školi.

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 26. 10. 2020. 10:05

Natječaj za zapošljavanje Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 107. Stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Osnovnoj školi Cetingrad, Cetingrad, ravnateljica Osnovne škole Cetingrad, raspisuje:

                                                           N A T J E Č A J

                                                    za popunu radnih mjesta

 

  1. učitelja fizike – nepuno  i neodređeno radno vrijeme od 8 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno, ili  4  sata tjedno neposrednog odgojno obrazovnog rada, jedan izvršitelj,
  2. učitelja hrvatskog jezika – nepuno  i određeno radno vrijeme od 20 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno, ili  9  sati  tjedno neposrednog odgojno obrazovnog rada, jedan izvršitelj, zamjena za roditeljski dopust.
  3. učitelja informatike – nepuno  i neodređeno radno vrijeme od 28 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno, ili  14  sata tjedno neposrednog odgojno obrazovnog rada, jedan izvršitelj,

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 13. 10. 2020. 11:53

Javno savjetovanje o Prijedlogu Statuta škole Vijest ima dokument u privitku

Osnovna škola Cetingrad,Cetingrad, otvara javno savjetovanje o Prijedlogu Statuta Osnovne škole Cetingrad,Cetingrad.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 1.10.2020. godine i traje do 11.10.2020. godine te je primjedbe i prijedloge moguće dostaviti isključivo na mail adresu:ured@os-cetingrad.skole.hr

Kraće vrijeme savjetovanja od zakonom propisanog proizlazi iz uvjeta Osnivača za dostavu Odluke o usvajanju konačnog Prijedloga Statuta do 13.10.2020. godine.

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 1. 10. 2020. 13:57

Natječaj za zapošljavanje voditelja obveznog programa predškole Vijest ima dokument u privitku

                                                            N A T J E Č A J

                                                    za popunu radnog mjesta

  1. voditelja programa predškole - nepuno i određeno radno vrijeme od 9 sati ukupne strukture radnog vremena tjedno,  ili  6 sati tjedno neposrednog odgojno obrazovnog rada, jedan izvršitelj

Mjesto rada  je u sjedištu škole u Cetingradu, I.F.Cetinskog 11.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 9. 9. 2020. 10:39

Obavijest kandidatima koji su bili na testiranju nakon natječaja za zapošljavanje objavljenog 20.8.2020.

OŠ Cetingrad

Cetingrad, 3.9.2020.

 

Predmet: Obavijest o izboru

Obavještavamo vas  da je  po natječaju  od 20.8. 2020. godine  za radno mjesto učitelja/  ice Hrvatskog jezika  na određeno nepuno vrijeme   izabrana  A.M.iz Slunja, za radno mjesto učitelja/ice Glazbene kulture na određeno nepuno  vrijeme   izabran N. M. iz Karlovca, za pomoćnika/icu u nastavi  na nepuno određeno vrijeme izabrana  K.J., za  učitelja Kemije I.P.

 

                                                                                Ravnateljica

                                                                                 Zorka Cindrić

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 3. 9. 2020. 13:10

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj 20.8.2020.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zasnivanje radnog odnosa učitelja  fizike,kemije i hrvatskog jezika  na temelju natječaja objavljenog 20.8.obavještava   kandidate da će se usmeni razgovor održati u OŠ Cetingrad 2.9. 2020. godine (srijeda)  u periodu od 8:30 do 10:00 sati.

                                 Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zasnivanje radnog odnosa u OŠ Cetingrad 

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 31. 8. 2020. 11:39

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj 11.8. 2020. za odgojitelje Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 24. 8. 2020. 13:12

Objava natječaja 20.8. za HJ,F,K,GK i pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

U privitku su natječaji koji će biti otvoreni od 20.8.2020. do 27.8.2020.

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 18. 8. 2020. 13:18

Natječaj za zapošljavanje 2 odgojitelja/ica Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 11. 8. 2020. 14:06

Natječaj za zapošljavanje uč.Hrvatskog jezika i Engleskog jezika Vijest ima dokument u privitku

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 13. 2. 2020. 13:33

Obavijest o natječaju za zapošljavanje od 7.1.2020.

Na temelju  natječaja  od 7.1. 2020. godine  za radno mjesto učitelja/  ice Glazbene kulture i Bosanskog jezika model C na određeno nepuno vrijeme sa školom su sklopili ugovor o radu, Nikola Medved-GK i Nerma Huskić-Bosanski jezik i kultura model C. 

                                                                              Ravnateljica

                                                                             Zorka Cindrić

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 3. 2. 2020. 13:39

Plan upisa djece u prvi razred šk. god. 2020./21. Vijest ima dokument u privitku

 Na povezinici i u  privitku nalazi se  Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2020./21. na području Karlovačke županije.

  :: opširnije :: 


objavio: Božica Tominac  datum: 16. 1. 2020. 08:44

Objava natječaja za zapošljavanje učitelja/ica Vijest ima dokument u privitku

U privitku je natječaj za zapošljavanje učitelja/ice Glazbene kulture i Bosanskog jezika i kulture model C.Otvoren je od 7.1.do 14.1.2020.godine.

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 5. 1. 2020. 12:48

Natječaj za zapošljavanje Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 22. 11. 2019. 11:46

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za zapošljavanje od 15.10.2019.

Osnovna škola Cetingrad

Cetingrad, 5.11.2019.

 

Predmet: Obavijest o izboru

Obavještavamo vas  da je  po natječaju  od 15.10. 2019. godine  za radno mjesto učitelja/  ice Hrvatskog jezika na određeno puno vrijeme izabrana Adrijana Stjepić iz Cetingrada,  za radno mjesto učitelja/  ice Njemačkog jezika Tihana Kapusović na određeno nepuno vrijeme, za  radno mjesto učitelja/  ice Informatike   na određeno nepuno  vrijeme   izabrana  Mande Kolić. 

                                                                              Ravnateljica

                                                                             Zorka Cindrić

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 5. 11. 2019. 11:32

Natječaj za zapošljavanje učitelja HJ,NJj i INF Vijest ima dokument u privitku

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 16. 10. 2019. 14:10

Objava natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole Vijest ima dokument u privitku

REPUBLIKA HRVATSKA                                                            

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA CETINGRAD

KLASA:110-01/19-01/69

URBROJ:2133-39-19-1

Cetingrad,03.10. 2019.

 

Temeljem članka 127. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 38. Statuta Osnovne škole Cetingrad  , Školski odbor Osnovne škole Cetingrad, raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice škole

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 4. 10. 2019. 09:37

Objava natječaja za zapošljavanje uč.Fizike i Kemije Vijest ima dokument u privitku

Natječaj je otvoren od 20.9. do 27.9.2019. godine.

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 20. 9. 2019. 18:43

Natječaj za zapošljavanje voditelja/ice programa predškole Vijest ima dokument u privitku

U privitku je natječaj za voditelja programa predškole -od 11.9.-18.9., nepuno određeno radno vrijeme.

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 11. 9. 2019. 12:17

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za zapošljavanje 20.8. i 23.8.

Osnovna škola Cetingrad

Cetingrad, 6.9.2019.

 

Predmet: Obavijest o izboru

Obavještavamo vas  da je  po natječaju  od 20.8. 2019. godine i 23.8.  za radno mjesto učitelja/  ice razredne nastave na određeno puno vrijeme   izabrana  Vladimira Fumić iz Karlovca,  za radno mjesto učitelja/  ice Matematike na određeno puno vrijeme   izabrana  Monika Mihalić iz Duge Rese, za  radno mjesto učitelja/  ice Povijesti  na određeno nepuno  vrijeme   izabrana  Gordana Eremić iz Vojnića , za radno mjesto učitelja/  ice Glazbene kulture na određeno nepuno  vrijeme   izabran Nikola Medved iz Karlovca, za  radno mjesto učitelja/  ice Bosanskog jezika i kulture po modelu C na određeno nepuno  vrijeme  izabrana  Nerma Huskić iz Maljevca, za pomoćnika/icu u nastavi  na nepuno određeno vrijeme izabrana  Mirjana Medved.

 

              Ravnateljica

                 Zorka Cindrić

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 6. 9. 2019. 13:06

Natječaj za pomoćnika/icu u nastavi Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 3. 9. 2019. 09:51

Obavijest kandidatima za radna mjesta učitelja prijavljenim na natječaj 20.8.2019.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zasnivanje radnog odnosa učitelja matematike, fizike,povijesti,razredne nastave i njemačkog jezika  na temelju natječaja objavljenog 20.8.obavještava samo one  kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja da će se usmeni razgovor održati u OŠ Cetingrad 2.9. 2019. godine u periodu od 11:00 do 13:00 sati.

                                 Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zasnivanje radnog odnosa u OŠ Cetingrad 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 30. 8. 2019. 23:45

Natječaj za zapošljavanje pomoć.u nastavi Vijest ima dokument u privitku

 

            Na temelju  članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), sukladno uvjetima projekta UP.03.2.1.03.0022 „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18), Pravilnika o postupku i načinu zapošljavanja u Osnovnoj školi Cetingrad te članka 94. Statuta Osnovne škole Cetingrad, ravnateljica Osnovne škole Cetingrad raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

            POMOĆNIK/ICA U NASTAVI – jedan izvršitelj/ica za nastavnu godinu 2019./2020., na nepuno određeno radno vrijeme (20 sati tjedno)

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 22. 8. 2019. 20:28

Natječaj za zapošljavanje uč.RN,F,NJJ,POV,M,GK,Bosanski, INF. Vijest ima dokument u privitku

 

Na temelju članka 107. Stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.) i članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanju u Osnovnoj školi Cetingrad, Cetingrad, ravnateljica Osnovne škole Cetingrad, raspisuje:

                                                           N A T J E Č A J

                                                    za popunu radnih mjesta

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 19. 8. 2019. 13:33

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 11.4. 2019.godine Vijest ima dokument u privitku

Obaviještavaju se svi kandidati koji su se prijavili na natječaj objavljen 11.4. 2019. godine  za radno mjesto učiteljice razredne nastave na određeno vrijeme da je u privitku Odluka povjerenstva o vremenu održavanja provjere.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 29. 4. 2019. 18:58

Natječaj za zapošljavanje Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 11. 4. 2019. 11:05

Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u OŠ Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Zorka Cindrić  datum: 10. 4. 2019. 12:35
» Arhiva naših vijesti    
 


TražilicaE - dnevnik

Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Brojač posjeta
Ispis statistike od 25. 11. 2011.

Ukupno: 294454

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča

Forum

Korisni linkovi
Dnevni tisak


Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
preskoči na navigaciju